Биоземеделието може да изхрани цялото човечество

05.02.2016 г. 833
биоземеделието вече измества конвенционалното
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Нов доклад на американски учени доказва не само ползите от биоземеделието, но се противопоставя на аргументите на конвенционалното земеделие, че само то може да изхрани всички хора по света. Биоземеделието може да осигури достатъчно храна за цялото човешко население, причинявайки по-малко замърсяване и по-малко здравословни проблеми на хората, отколкото конвенционалното земеделие. Това сочи доклада на екип от американски учени, публикуван на 3 февруари в списание „Nature“, цитиран от Фермер.БГ.

Аргументите, използвани от привържениците на конвенционалното земеделие, са, че то осигурява по-добри добиви от биоземеделието и е единственият възможен начин на изхранване на 9 милиарда души, до които ще нарасне населението на Земята до 2050 г. В доклад обаче агрономите от „Уошигтън стейт Юнивърсити“ в САЩ Джон Реганолд и Джонатан Уотчър твърдят, че съществува и друг начин, освен наложения. Анализите, базирани на научната литература през последните 40 години, сравняват двата типа добиви - тези от биофермите и тези от конвенционалните ферми. Проучванията показват, че добивите от биофермите са между 8% и 25% по-ниски в сравнение с добивите от конвенционалните ферми. Процентите зависят основно от сравняваните култури. С навлизането на поликултурите обаче процентите спадат до 9, а ако се вземе предвид и ротацията на култури - тогава се стига до намаляване до 8%.

Биофермите са по-устойчиви при суша
Според учените, биологичното земеделие има силен коз и това е по-високата устойчивост в периодите на тежка суша. Такива периоди тепърва предстоят заради промените в климата. Има достатъчно много доказателства за това, че добивите в биофермите по време на суша са по-надеждни, защото чистата и неувредената им от химикали почва задържа повече влага. Биопродуктите се продават със средно 32% повече в сравнение с продуктите, създадени от конвенционалното земеделие, а разликата в цените се е стопила до едва 5%. И двата вида земеделие могат да бъдат еднакво печеливши, което доказва, че земеделието все още има значителни възможности за гъвкавост в насърчаването на промяната в навиците на храненето, към това то да стане по-здравословно. За двамата учени агрономи обръщането на човечеството към биоземеделието не трябва да почива единствено върху въпроса за добивите. Ние освен това трябва да намалим разхищението на храна, необходимо е да разпределяме по-добре достъпа до храна в световен мащаб, посочват учените.

Замърсяване и хронични заболявания
Недостатъците на конвенционалното земеделие са ясни. То използва пестициди, замърсява водите с нитрати и фосфати, причинява големи емисии на парникови газове и намалява биоразнообразието на обработваемата земя. Конвенционалното земеделие допринеся за развитието на различни хронични заболявания, а произведената от него храна е с по-ниски хранителни стойности от биопродуктите. 12 от 15 проувания на учени подкрепят всички тези твърдения.

Крайният фактор, който екипът от учени анализира, е този за социалното въздействие на двата метода на отглеждане на култури. Тук също биологично земеделие измества конвенционалното. Според анализа биофермите създават повече работни места, работата в тях е по-малко вредна за работниците, като подобрява значително здравето им и чрез по-здравословната храна, която консумират. Биоземеделието насърчава взаимодействието между производителите и потребителите и осигуря по-добри условия за животните.

"Стотици научни изследвания вече показват, че биологичното земеделие трябва да играе по-голяма роля при храненето на нашата планета. Преди 30 години имаше твърде малко проучвания, сравняващи биологично и конвенционално земеделие . През последните 15 години броят им обаче значително се увеличават", отбелязва в доклада агрономът Реганолд.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3