Ангелите на съдбата преценяват кой и до каква степен да бъде в зоната на терористични актове (ВИДЕО)

28.12.2016 г. 5 082
Ангели на съдбата - спящи щастливи хора
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
"Бог раздава правдата и там кой може да оспорва на Бога примерно едно земетресение, един терористичен акт? Това става защото Бог е позволил, но хората не могат да разберат защо е позволил. Ако обясня дълбоката истина за това, ще стане опасно, защото хората не са готови да разберат дълбоката истина и затова трябва да слушат хиляди глупости – случки и тълкувания, които са далече."

"Няма случайна крачка, даже и животните не са случайно там, ако има животни. Не само хората. Кой колко да е близко – ангелите на съдбата изчисляват всичко, след като Бог е позволил, защото ангелите на съдбата знаят какво се иска и какво е записано."

Въпроса, който аз задавам обаче е, когато има жертви деца, те заслужили ли са такова развитие и от предишен живот ли е връзката?

Децата не са деца – това са стари души. Много деца, които тайно, вътрешно са спрели развитието си и много от тях, които имат скрити престъпления – те не се виждат, но за Бог няма скрито и Той им прави жест като ги поразява, за да им даде в следващия живот ново тяло, освободено от тази старата карма и те да тръгнат на чисто. Много е велика Божията любов, но тя е както казахме - любов при всички условия (не само при някои условия). Ако ти не го виждаш включително и в тази строгост и в раздаването на неговата правда, ти ще започнеш да се отдалечаваш от Бога и след време той ще те порази, защото ти го отричаш. Най-малкото недоволство, най-малката критика… да кажем мен някой ме обиди и да допуснем, че аз съм се обидил. Аз не мога да се обидя, защото нещо загубих, но ти го казвам като идея. Няма кой да ме обиди, няма такова нещо. Говоря ти примерно. Ако аз допусна най-малка обида или най-малка критика, не забележка, аз веднага искам да кажа на Бога: „Господи, ти май нещо не си прав, нещо си объркал.“ – разбираш ли къде отивам аз вече? Аз вече съм тръгнал по наклона, няма спиране. Говоря ти за минимална критика, даже и забележка. Не мога на Бог, защото Той е мярката. 


Вижте още по темата от 25-а минута:
 

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3