Цитати

Публикувай цитат
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Tanya Borisova

Любовта без Мъдрост е само халюцинация за Любов. Първо Мъдрост, после Любов, а накрая Мъдрост, проникната от Любов.  
05.12.2016 г.
535 прочитания
0 коментара
1
shadow
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Портал12

Три вида хора има, сине, на тоя свят. С първите споделяш дните си. С вторите споделяш нощите си. а с третите – страданията си. С първите сине, улавяй секундите, с вторите – ...
16.11.2016 г.
897 прочитания
2 коментара
shadow
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Зорница Найденова

Няма идея, която да не може да се реализира. Това е въпрос само на време. Ако в настоящето не може да се реализира, в далечното или близкото бъдеще непременно ще се реализира. Колкото по-спокоен ...
11.11.2016 г.
823 прочитания
0 коментара
shadow
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Портал12

Когато ангелите са в човешка форма — със или без крила, очите им са една от техните най-забележителни черти. Ангелските очи не са като човешките; те са изпълнени с живот, светлина и любов. ...
10.11.2016 г.
1084 прочитания
0 коментара
shadow
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Портал12

Рим създаде право, Гърция създаде мъдрост, Европа създаде бягане от истини. Но България създаде Дух и Път.
05.11.2016 г.
621 прочитания
1 коментар
1
shadow
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Любов Симеонова

Пътуването на човешката душа През безброй времена и пространства Девица невидима странства – благородна е тя, звездолика, в нея сила неземна е скрита. Веднъж се явява в палати, ...
04.11.2016 г.
508 прочитания
0 коментара
shadow
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Портал12

Все пак животът придобива смисъл в самия процес на посрещане и преодоляване на трудностите. Те са пробни­ят камък за успех и неуспех. Проблемите предизвикват нашия разум и смелост, всъщност т ...
03.11.2016 г.
595 прочитания
0 коментара
shadow
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Портал12

Ще дойде ден, в който след като обединим пространството, ветровете, гравитацията, приливите и отливите, ще впрегнем енергията на любовта в името на Бог. В този ден за втори път ...
02.11.2016 г.
871 прочитания
0 коментара
shadow
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Портал12

Одухотворяващата сила на звездния ръкопис може правилно да бъде разбрана само чрез медитация и съсредоточение върху информиращите сили на Зодиака и планетите, защото те са Духовните Йерархии, кои ...
01.11.2016 г.
470 прочитания
0 коментара
shadow
piron
piron
Read More
Публикувано от:
Портал12

Формата е сянка, не тичай след нея! Който я гони, бързо се уморява и на едно място стои. По-далече от формата не може да се отиде чрез знанието за сенките. Истината е скорпион, който самоубива то ...
31.10.2016 г.
518 прочитания
0 коментара
2
shadow