Протобългарите са получили свише космически величини за защита на България във времето (ВИДЕО ЛЕКЦИЯ)

26.08.2017 г.
13593 прочитания
2 коментара
Добавена от:
Портал12
Темата “Астрономически основи на прото българската цивилизация” се разработва в Българска академия на науките (БАН) от колектив с ръководител доц.Христо Смоленов - Институт за високи технологии, там влизат също Симеон Пешев, Явор Шопов от Космически център за технологии. НА професионално ниво учените се стремят да обяснят някои явления от прото българската култура.

Христо Смоленов нарича тази култура: “суперкултура Загора - Варна”, защото неолитните находища в Стара Загора, които датират 6000-7000г.пр.Хр., а варненският некропол 5000 г.пр.Хр., са на култура - преди прабългарите, преди славяните, преди траките - някаква страна цивилизация, която е била на много високо ниво и която вероятно след Потопа се придвижва на изток, минава през Иран, Афганистан, стига до Памир и ние откриваме такива съоръжения като Мадарския конник и в Персия и в Афганистан, където също има област Мадара и такива конници.

Това показва, че тази цивилизация при движението си е оставяла следи и преди 1400 години обратно се придвижва на изток при великото преселение, когато идват прабългарите и основават българската държава и се съединяват със славяните.

Вижте схема и обяснение за логиката на свързаните могили (пирамиди), строгата математическа обвързаност между сакралните български места и защо Аспарух е избрал Плиска за столица на България:
Защо Аспарух е избрал Плиска за столица на България? Това е една равна, пуста местност, няма река. Париж е на река, Лондон е на река, а Плиска - нищо. Но се оказва, че Плиска се намира на една много особенна точка, на едно много мистично място.

Екипът учени в БАН установява, че разстоянието между Мадарския конник и върха на могилата в село Могила е точно 5 059 метра, измерено с GPS, спътникови снимки и посредство спътникова триангулация. От друга страна разстоянието между Мадарският конник до гигантската могила в село Войвода е точно 19,2 км. Същото толкова - абсолютно равно е разстоянието от едната до другата могила. Това категорично навява мисъл, че става въпрос за изкуствено съоръжение. И действително в колоната на хан Омуртаг той казва, че е построил гигантската могила и я нарича “Преславната могила”.

Дали мерките и числовите съотношения са случайни? Едва ли, защото протобългарите са били доста напреднала цивилизация. Даже Учителя казва “Аз водя българите от 6000 години”.

В размерите между Мадарския конник и могилите има космически пропорции.  Ако разстоянието 5,059 км. го умножим по константата на Ойлер, се получава 12 756,25 км. Това е екваториалния диаметър на Земята! Това е много сензационно. Точното измерване със спътник показва, че екваториалният диаметър на нашата планета е 12 756,27 км.

Когато Бог сътворява Вселената, Той я сътворява по един гениален и много прост начин. Всичко е много просто, като Учителя казва, че Бог преди да започне Сътворението е мислил хиляди милиарди години, направил е гениален план - всичко е изчислено - орбити на планети, системи, закони...като при това съществуват няколко универсални константи, които Бог полага при сътворяването на Вселената:
 
 • гравитационната константа
 • константата на Планк (енергията не може да се предава на всякакви порции, а само на точно определени кванти)
 • скоростта на светлината
 • масата на протона …

и още няколко, но като цяло много малко изходни величини съществуват при сътворяването на Вселената и няколко универсални числа:
 
 • числото на Ойлер = 2,71828182   (законът определящ развитието на природните процеси)
 • числото Пи = 3,14159265  (отношението на дължината на окръжността към диаметъра. ПИтагор казва, че цялата Вселена е построена според тази зависимост)
 • числото Фи = 1,61803398  (числото на златното сечение. ФИбоначи показва спиралната еволюция. Пентаграмът също е построен по тази логика, както и всички хармонични картини на емблематичните художници на Ренесанса).

Ако се върнем на формулата по-горе се доказва, че протобългарите са знаели, че Земята е сфера и са знаели нейния диаметър. Но не само това. Те са знаели и нещо друго - те са знаели, че Земята има някаква сплеснатост и че полярният диаметър е по-малък от екваториалния, поради ротацията на планетата. Разликата между тези два диаметъра е 42,7 км.  Това число също не е случайно.  И ето връзката с хан ОмОртаг:

Първо, строителя на Първата българска държава, който не е водил много войни, самото му име - на колоната на “Омуртаг” пише “ Омортаг”. макар всички в учебниците да го пишем с “у”.  Името му започва със свещенната сричка “ОМ”  , “ОР” означава на еврейски “светлина”, на френски означава “злато”, ...така, че това име е свещенно…

На колоната на Омортаг пише следното нещо, надписът е къс и разкрива няколко много дълбоки неща:

“ Каняс Юбиги Омортаг, обитавайки в стария си Дом, направих славен Дом на Дунав, и по средата на двата всеславни Дома, като измерих разстоянието, направих на средата могила (при село Войвода), и от самата среда на могилата - от върха, до стария ми дворец има 20 000 разтега, и до Дунав има 20 000 разтега. Самата могила е Всеславна. И след като измериха земята, направих този надпис: Човек и добре да живее умира, и друг се ражда, нека роденият по-късно, като гледа този надпис да си спомня за онзи, който го е направил. А името на Орхонта (висшия жрец) е Омортаг. Нека Бог да го удостои да преживее 100 години. “

1 разтег = 2,14 метра. Оказва се така, че на 20 000 разтега се намира Велики Преслав, а на 90 градуса от него пак на 20 000 разтега се намира гробницата в Свещари. Освен това 20 000 разтега по 2,14 метра = точно 42,7 км., което представлява разликата между екваториалния и полярен диаметър на планетата Земя. Това показва, че Омортаг е направил една енергийна решетка над България, която да бъде устойчива. България е първата държава от 1400 години, която непрекъснато същестува! Например Германия същестува като “Германия” от 130 години, същото е и с Италия, изобщо повечето държави,  с изключение на Франция, която е от средните векове (времето на богомилите), са много млади и неусточиви, в сравнение с България, въпреки, че е падала под робство (като карма заради избиването и изгонването на богомилите). Сакралните числа, които Омортаг прилага, са израз на редица космически размерности.

Протобългарите са имали могъщо ясновидство. Те навярно не са знаели константните числа на Питагор, на Фибоначи, на Ойлер и т.н., те просто са били боговдъхновени, техния Дух се е излъчвал и те са виждали Земята, както и информацията за нейните размери - без да мерят, без да пишат формули. Сега когато ние дешифрираме тази информация, виждаме, че тя е набор от космически константи.

РАзстоянието 42,72, описано в надписа на Омортаг, фигурира и в една друга константа: в скоростта на светлината. Тя е грубо - 300 000 км./сек., но точното е : 299 792 458 м./сек. Ако тази светлинна секунда бъде разделена на 100 и умножена по “E”, по “Пи”квадрат, по “Фи”квадрат - пак накрая получаваме 42,7 !!!


Вижте още каква е връзката на прото българите с владеенето на знание 3000 години преди Египет и предаването му на Египет и Шумер във видео лекцията на проф.Петър Велинов:
 
Източник: Портал12

Коментари: 2
 • Dimitar Ochkov
  27.08.2017 г., 15:46 ч.
  1     0

  299 792,458 kм./сек разделена на( 100  умноженo по “E”, по “Пи”квадрат, по “Фи”квадрат) - пак накрая получаваме 42,7km !!!

 • Dimitar Ochkov
  27.08.2017 г., 15:30 ч.
  1     0

  299 792 458 kм./сек разделена на( 100  умноженo по “E”, по “Пи”квадрат, по “Фи”квадрат) - пак накрая получаваме 42,7 !!!

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай