Константин Златев: Българите са факелът за изграждане на нова планетарна култура (ВИДЕО)

19.10.2016 г.
7951 прочитания
2 коментара
Добавена от:
Портал12
По време на 5-та алтернативна научна конференция “Езотерика и духовност - живот в новото измерение”, която се проведе в Шумен от 8-ми  до 9 ти октомври, Портал12 разговаря с Константин Златев, доктор на богословските науки, автор на 15 книги. Една от областите, които изследва заедно с Мариана Везнева е свързана с т.нар. житни кръгове.

Това са изкуствено създадени правилно геометрични и други фигури, които се появяват предимно в житни насaждения.

Според Константин Златев те представляват послания от разумни същества, които подтикват човешката еволюция. Това са усъвършенствани духовни същности, които са преминали през човешката си фаза и доброволно са приели мисията си да ни подпомагат в тези съдбоносни за цялото човечество дни.

Като съвкупност от наставления може да се каже, че те променят матрицата на живота, която ни тласка в момента в неправилна посока. Основното послание е да бъдет тези, които Господ е определил да бъдем. Т

ова е пряко свързано с промяната в ДНК, като според Златев сме загубили 10 геномни вериги и сега постепенно те се възстановяват, но само за тези, които следват истината, която е неотделима част от Бог.


Повече във видео материала, който ще разкрие каква е ролята на българите в този процес.

ВИЖТЕ ВИДЕОТО:

Константин Златев - Разговор за мисията и значението на житните кръгове


Г-н Златев, вие с г-жа Везнева работите в един много интересен аспект на познанието, а именно представляват ли послание т. нар. житни кръгове. Вие сте изследвали различни параметри на житните кръгове и тяхното значение. Твърди се, че сте най-близко до истината. Какво ни казват те?

Вие използвахте много точна дума - послание. Житните кръгове представляват послание от разумни същества , които наблюдават и по свой начин ръководят еволюцията на земното човечество, неговото развитие и събитията случващи се на нашата планета. Те се стараят да изпратят своите съвети, наставления на нас земните хора, за да бъдат помощ за тези съдбоносни за човечеството времена. Според изследователката г-жа Мариана Везнева, чиято информация и тълкования аз използвах при написването на нашата съвместна книгата, тези същества са учителите от земната йерархия.

Тук става въпрос за високо еволюирали разумни същества, които вече са преминали човешкият етап от своята еволюция и са приели доброволно не леката задача да бъдат до нас хората в съдбоносните за нас дни и години и със своята мъдрост да ни представят грешките, които допускаме унищожавайки природата и своите взаимоотношения.

В този смисъл техните послания в тази красива геометрично правилна и издържана в естетическо отношение форма представляват едно не двусмислено напътствие към нас, за тези които могат да го разчетат.

Не е ли повече от послание? Не е ли просто една матрица, която променя друга матрица?

Може да се каже, че е повече от послание с цялата условност на едно подобно определение, защото то като съвкупност от множество подобни фигури, наставления, съвети предава и една картина на света, едно знание, което може да бъде организирано в теоритична система. Тоест те предлагат информация, която свързва миналото, настоящето и бъдещето и която по един доста специфичен начин поставя човекът в панорамата на земната реалност. Посочвайки пътя, по който той се е отклонил от своето предназначение, те не просто се стараят да ни посъветват, но и да ни стимулират да изправим този път, като ни дават информация кои сме ние и защо сме тук. Следователно става дума,по един специфичен начин,  за една завършена система на знанието, която непрекъснато се обогатява, защото всяка година между април и август, възникват нови фигури в житните поля, чрез което се добавя ново знание и се допълва цялостно картината.

crop circles

Какво е изречението, което може да извлечем от всичките послания?

Бъдете тези, които Бог в своя план е определил да бъдете, не се отклонявайте от предначертания от вас път, не разрушавайте единствения свой дом в космоса, живейте в мир със себе си и околните и с цялата природа.

Те съобщават, че се извършва промяна и в ДНК-то. Как се извършва тя и дават ли житните кръгове някаква информация повече от това?

Това е процес за който пишат редица автори с духовни знания, с езотерична подготовка, тъй като според духовното познание, първоначално човекът е имал 12 спирали на ДНК. Възоснова на грешки в еволюцията и външна намеса той е изгубил 10 от тях и е останал само с две от тях.

В момента еволюционния ход на човечеството бележи промяна в тази картина на изопаченост, на деформация и постепенно човек  започва да възстановява изгубените спирали. Това обаче не се отнася за всички хора, а само за онези, които са прогледнали за истината и които се стремят да вървят по пътя към нея, защото истината е неделима част от Бога, от негова същност.

Как  протича този процес? Той протича на клетъчно и субклетъчно ниво, като основните стимули са външните нови космически излъчвания, за които говорят духовните учители на човечеството, между които и нашия Петър Дънов,известен и с духовното си име Беинсá Дунó , който говори, че земята и цялата слънчева система, постепенно излиза от т.нар. от него 13-та сфера на космоса, която е с тежки вибрации и по-трудни условия за развитие и преминава в една, назована от него, 12-та сфера, която е с по-леки вибрации, повече светлина, повече възможности за еволюционно израстване. Следователно процесът има своите външни стимули, но зависи как човек изпълнява своето предназначение. В някакъв момент се съчетават  благоприятните външни фактори с правилно насочената свободна воля на човека.

В библията пише, че ще дойде момент, при който  човечеството ще е принудено или да евоюлира или ще бъде принудено да го направи по един доста неприятен за повечето хора начин? Тогава се казва, че една част от хората ще бъдат отделени от другите, като се използва името “грабване” от множество християнски деноминации. Това обаче не означава може би, че хората ще бъдат взети хората в един и същи момент и ще отидат при Господа, а може би ще бъдат отделени в друго измерение?

Вие говорите за процес, който протича в наши дни, в който ние сме съвременици и участници! Този акт, става дума за акт, защото той ще промени панорамата на цялото земно битие, в стария завет на библията се нарича Денят Господен, християните го наричат Страшния съд, в който Христос в качеството си на Божествен съдия, ще отдели праведниците от грешниците и ще възникне одно ново битие, една нова система на съществуване. Цял дял от християнското богословие се занимава с тази проблематика. Нарича се есхатология, от гръцкото понятие есхатон, което означава краен предел.

Следователно ние сме тези крайни пределни времена, в които се извършва една цялостна проверка, как хората като личности и като колективна общност на разума на тази планета са извървели пътя си до момента и как ще го продължат. Това, което вие споменавате, някои от тях да преминат в друго измерение или други светове,съществува реално като перспектива, защото когато настъпи възловия момент за тази промяна, когато количествените натрупвания, според втория закон на диалектиката, преминат в качествени изменения, тогава процесът ще премине в един акт на скоротечна развръзка. Тогава най-напредналите човешки същества, които са изпълнили плана на Бога за тях като такива, ще преминат в една друга действителност, в един четириизмерен или петизмерен свят. Друга част, които следва да продължат своята еволюция в материалния свят, ще бъдат вероятно преместени в ход на еволюцията на други материални планети, които има безброй във вселената. Третата част, тези които са най-изостаналите, ще останат тук на земята, само че при по-тежки условия за развитие, в една по-гъста материалност, ако се изразим на езотеричен език.

Какво е задължението на българите?

Българите са факел на славянството и цялото разумно човечество, както споделя Учителя Петър Дънов, за което пишат и други сериозни, авторитетни автори, в областта на духовното познание.Те са призвани да разпространят в нашата епоха,  т. нар. ново учение, дадено от Учителя, което представлява актуализираното езотерично християнство в нашата епоха, изчистено от човешките наслагания през вековете., насочено изцяло към изграждането на една нова планетарна култура - Културата на Божествената Любов!  

Ние се намираме в етап на поставяне на основите на шестата подраса на петата коренна раса, става въпрос за окултни раси, не за биологически, чиято култура ще бъде акцент и доминантна на цялата шеста подраса. Божествената любов, която е доминантна в това учение, ще сложи отпечатък върху всички взаимоотношения между хората като братя и сестри, между народите и ново отношение на човека към природата.

Българите са призвани да разпространят това учение по цялата планета, за да може то да помогне за тази промяна на съзнанието, с помоща на която, максимален брой хора, тази критична маса - термин от физиката, да бъде постигната, за да може промяната да бъде във възможно най-благоприятен вариант.

Можем ли да го наречем по български - нов хуманистичен ред, в противовест на новия световен ред?

Може да се използва това понятие, тъй като хуманизъм означава, човечност в действие. А това ново учение, дава възможност на човека да бъде такъв какъвто е според Божия промисъл за него - да бъде разумен стопанин на планетата и да бъде разумен в отношенията си към цялата биосфера.

Автор на интервюто: Елица ДИМОВА

 
Източник: Портал12, автор Елица Димова

Коментари: 2
 • Портал12
  20.10.2016 г., 16:25 ч.
  0     0

  Благодарим и съжаляваме за техническата грешка при свалянето на текста. Оправено е името на Учителя.

 • Направете корекция
  20.10.2016 г., 15:34 ч.
  0     0

  ... между които и нашия Петър Дънов,известен и с духовното си име " Биан Садуно" ...  

   

  Към автора на статията, изписали сте неправилно духовното име на Учителя, което е:  

   

  --- Беинсá Дунó ---

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай