Древната обредна керамика от село Орсоя възпроизвежда генома на човека! (СНИМКИ)

07.09.2016 г.
8419 прочитания
14 коментара
Добавена от:
Портал12
Керамиката от село Орсоя изпраща неочаквано „съобщение” за генома ни от жителите от бронзовата епоха. На култова пластика е изобразена съвсем ясна ДНК верига, заедно с деленето на зиготата, начина на образуване на живота и слизането на душата чрез някакъв енергиен носител в детето, докато е в утробата на майката. 

фигура от село ОрсояДосега учените възприемаха, че намерените съдове са култово-обредни и истинското им по-дълбоко предназначение оставаше скрито. Ритулното възпроизвеждане на живота е нещо, познато на населението от нашите земи от древността. Изследователят Клаус Мюлер в книгата си „Шаманизъм. Лечители, духове, ритуали” пише, че население, което изследвал е познавало ритуал по викане на душата на детето чрез шаманска практика, чиято цел е била да се регулира раждаемостта. Най-интересното в случая е, че той описва регионите, където е по-късно се създават български държави, а днес живеят потомци, които се определят като такива.

Намерените множество женски фигурки в село Орсоя са с интересна орнаментика и са вписани като част от погребален инвентар. Но истината е друга. Все повече факти ясно маркират високото познание на населението в неолита и халколита по нашите земи. И макар че се смята, че през следващата бронзова епоха има упадък, това не е съвсем така. Все пак е удивително как, без да са познавали микроскопа, са „виждали” начина, по който се „зарежда” живота, включително фазите на развитие на зиготата.

Че така наречените орнаменти не са изкуство, а са послание, е видно с просто око като се съпоставят обредните предмети. Част от тях са урни или глинени съдове, изпечени от различна по състав глина, друга са много интересни женски и детски фигурки, като една е била поставена върху елипсовидна масичка с изображения на слънца и звезди, а трети са ромбоидни брадви с богата орнаментика. Начинът на подреждане на предметите, както и това, че някои са поставени едни в други, а в трети са намерени по-малки антропоморфни елементи, показва наличието на код. Върху елипсовидната масичка е намерена култовата женска пластика с по-малката – детска.

масичка от Орсоя

Върху фигурките на Богинята-майка има едни и същи мотиви, а комплектоването с детските, е указание как се създава нов живот и по какъв начин става прераждането. Отгоре на стилизираните изображения, там, където би трябвало да е главата, има слънчев знак – свастика.

Морис Котерел в книгата си „Пророчествата на Тутанкамон” описва подобно знание за фазите на слънчевата активност и връзката с плодовитостта при човека, което той открива закодирано в предметите от гробницата на фараона. Според него броят на предметите, както и останките на животни, оставени н тях, следват един необикновен преразказ за прераждането и периодите на слънчева активност, които влияят на плодовитостта. В сложната му аргументация има логика, но в Орсоя виждаме ДНК веригата, изобразена върху керамика, което е безпрецедентно. Не само това в горната част на женските фигурки са врязани дясно и ляво въртящи енергийни спирали, които показват висока степен на абстрактно мислене. На някои от съдовете има рунически знаци.
Повечето малки съдчета са двойни, което ни връща към мъжко-женското начало, образуващо вселенската хармония. Тези предмети са с подобна на солнички форма, но някога те са означавали свещената връзка, която гарантира живота след смъртта и значението на зачатието като духовен акт.

Не само това! На фигурите на Богинята-майка има ясни изображения на Х хромозомата, която присъства в горната част на някоя от култовите пластики, а в друга знакът е поставен между гърдите на женското тяло. Тъй като точно до тези фигурки са намерени по-малките антропоморфни, това сочи, че древните са искали да влияят върху зараждането на живота, а може би и върху определянето на пола на детето. В долната част на друга пластика има съвсем ясна зигота – оплодена клетка.

Некрополът край село Орсоя, Ломско е открит случайно през 1969 година. Основно е проучен от Трайко Филипов. Находката е датирана около 1500 – 1200 г. пр. Хр. Намерени са 267 погребения с дарове в тях, които са били много интересно разположени, а самите съдове, които са орнаментирани следват някаква стройна логика. Предположението на учените е, че това е култура, развита по Средното и Долното течение на Дунав, която се разпростира до Унгария. Като подобни предмети са намерени в с.Остров, Врачанско, Долно Линево и Орсоя, Ломско, с. Арчар, Ново село, Кутево, Балей и Макреш, Видинско. При разкопките се установява, че вътре в съдовете има повече погребален инвентар, отколкото навън. При два от гробовете върху по-голям съд са поставени по-малки, подобно на куклите - матрьошки. Най-интересното е, че самите клади на трупоизгаряне в Орсоя не са намерени и тогава се прави заключението, че това е ставало извън некропола, въпреки че въобще не са открити следи за това. 

Урните образуват правилни редици, които сочат посоките югоизток – северозапад. Зооморфните съдове с капак също подсказват съвсем друг смисъл на оставеното послание от древните. Те напомнят патица или квачка с пиленца, което е всъщност изображение на Плеядите. Дупките върху капаците също са поставени при някои от съдовете на едни и същи места, което явно е преднамерено и е свързано с наблюдението на небесната сфера, но касаещо прехода на душата към определена звезда или съзвездие. Че този некропол има връзка с познаването на звездите показва и друг знак. На някои от фрагмените има изображение – карта на звезди и Слънце. Съдовете още тогава заприличват на археолозите на тези от с. Кърна, Румъния. И тук на пръв поглед няма нищо необикновено. В България има селище с името Кърнаре. Ре или Ра накрая означава Слънце в опредлена фаза и е известна препратка. А Кърна е име на богиня, която по-късно е взаимствана от северните народи, пряко свързана с времето, живота след смъртта и най-вече с прераждането. Може би има връзка и с името на Карнак, известен град, управляващ безсмъртието в Египет. През 1893 г. британският астроном Локиър доказал, че има преднамереност между начина на подреждане на сградите в Карнак и астрономическите явления. В некрпола в Орсоя, при намирането му, също се забелязва такава логика. Доколкото може да се съди по снимките на разкопките, нишите, урните и фигурките образуват цялото послание, от което сега имаме само ДНК нишки.

На глинените пластики има още доказателства за тезата за космическия произход на душата, както и за знанието за предаването на наследствената информация чрез ДНК. Намерени са 11 доста добре запазени ромбове със същите орнаменти както по съдовете така и по женските фигурки, които учените определят като брадви. На тях има пиктографския знак за вечност, известен в Египет, който се среща в множество находки и в селищни могили още от неолита. 

Върху женската фигура с ДНК знака има отбелязани три триъгълника, които сочат генома, както и две допълнителни генетични вериги отстрани, които очевидно „идват” от Слънцето заради допълните елементи към спиралите. Те сякаш са друг сходен образ на по-стилизирания знак УР, отговорен за съзиданието с двете хасти отстрани, добре познат като отличителен за управляващия род на българите Дуло.

фигура от село Орсоя

На някои от горните части на идолите учените разпознават лира, което от днешна гледна точка не изглежда правдоподобно. Ако обредът по възпроизвеждане на генома е бил свързан с предаването на тази информация върху глинени или други обекти, то тогава това, което е оприличено с лира всъщност е по-скоро указание за това кой от четирите елемента – вода, огън, земя е въздух участва във възпроизводството на живота и в коя фаза на бременността на жената. Знакът за Богинята-майка с формата на обърнат знак Дуло, известен от олтари на територията на Волжска България е ясно обособен върху пластиката, но разделя дясно и ляво въртящи орнаменти-спирали, което показва разбиране за влиянието на финните енергии върху човека и върху зараждането на живота на Земята въобще. 

Автор: Елица Димова | Портал12
Източник: Портал12

Коментари: 14
 • Ахил
  18.09.2016 г., 17:52 ч.
  0     0

  Г-н Цветан Гайд, явен като Еней, е много чувствителен към наследството на брат си. Няма никаква спекулация и такова откритие при брат му няма. Доколкото ми е известно авторката е завършила история в СУ, а всяко пожелание има и обратен знак към този, който го изрича.

 • Някойси
  17.09.2016 г., 22:53 ч.
  0     0

  Понякога е добре да се затвориш в себе си, да подтиснеш еготои познанията си. Отвори душата и ума си към всичко около теб. Бъди щастлив и ведър. Има шанс да научиш нещо и от най-голямата глупост и невежество. И Шлиман не е бил на почит всред археолозите, ама той открива Троя, нали?

 • archaeolog
  14.09.2016 г., 16:23 ч.
  1     1

  Всеки, който е учил в Катедра археология на СУ... след прочитането на подобна "статия" умира от смях...Боже, прибери си вересиите!

 • Еней
  14.09.2016 г., 14:39 ч.
  0     0

  Нека да бъдем коректни и да кажем все пак, че това е спекулация на авторката.  

  За спиралата и знака за вечност от египетската йероглифика/което пръв разчете и написа д-р Гайд преди повече от 10 години/ има доста публикации и книги. Също така е коректно авторите и книгите им от които е взаимствано в статията, да бъдат цитирани. Иначе читателя-лаик остава с впечатление, че авторката е открила топлата вода!

 • Петко Симеонов
  10.09.2016 г., 13:35 ч.
  0     0

  Много интересно съобщение. Изложени ли са някъде находките? Къде може да се прочете повече за тях?

 • Ели
  08.09.2016 г., 19:33 ч.
  3     0

  Благодаря за отзивите и добрите думи. Наистина правилно е разбрала г-жа Гюрова, че обредите са били свързани с раждането и прераждането, но най-интересното е, че са притежавали знание какво точно става в материалния, а и в духовния свят, когато жената зачене.  

  Относно допълнението на г-жа Казакова - много съдържателно и сте права, че топонима Кърнаре е свързан и с представата за обработваема земя, а също така и гранична земя, като символ на връзката с другия свят.

 • Ivanka Kazakova
  08.09.2016 г., 14:28 ч.
  13     0

  Моят скромен принос към пътя на Истинската Българска история:  

  "Кърнаре"  

  Баба и Дядо по бащина линия са преселници от източна Тракия от села до Люлебургас и Лозенград. Никога не казваха "отиваме на нивата", а заявяваха "отиваме на КЪР-а" КЪР означава ЗЕМЯ, за тракийците връзката с нея е част от тялото и сърцето, те я разбират, чувстват и обичат, не случайно са най-добрите земеделци. Предава се с генната памет, аз също я наследих тази обич и усещане.  

  Отделно връзката с египетските текстове и много от аналогиите в българските носии и народностни елементи показват наистниа, че РА-РЕ е името на върховната звезда, дала живота - Слънцето. Ра мисля по-скоро че е наименование, докато РЕ е Слънце в зенита /т.е когато силата му е максимална/.  

  Та простичкия превод на значението КЪРНАРЕ е КЪР-на-РЕ - "ЗЕМЯ НА СЛЪНЦЕТО", което напълно се покрива с древното име на Тракия "АРИЯ" - земя на АРИИТЕ, на хората на Сълнцето, защото траките често са използвали като код обратното четене и писане на една и съща знакова дума, та РА - Слънце е станало АР-хора на слънцето.  

  Много е странно, че всички смятаме, че думи, които имат повече Ъ, ДЖ и ДЗ са ... турски. Не са. Индийците са запазили в оригинал произношението на думи, които Баба и Дядо използваха в обичайния ежедневен език. Като например ДЖА - махни ми се от главата, върви навън или ФЪРКОЛИЦА - вилица, иде от ФРЪТ-въртя и е името на буквата Ф

 • Дилмана Гюрова
  08.09.2016 г., 10:57 ч.
  1     0

  Много са красиви и интересни! Само не съм сигурна дали разбрах правилно - използвали са ги за ритуали във връзка с раждане, така ли?

 • Антони
  08.09.2016 г., 10:51 ч.
  3     0

  Изключително интересно, не съм и предполагал значението на всички тези символи. Поредно доказателство, че ние тук сега сме абсолютни профани, а тези преди нас са били толкова напреднали, че ни е бедна фантазията...

 • Агионги
  08.09.2016 г., 07:53 ч.
  4     0

  Най-после едно разумно обяснение на символите изобразени по култово обредните съдове(и не само) и е добре,че все повече такава информация достига до нас,благодарение на хора търсещи истината!Разбира се,че това не са просто рисунки с цел украса,каквито днес се правят масово,а имат дълбок смисъл изобразяващ информация,до която днес достигаме по научен път.

 • 2w2
  08.09.2016 г., 07:23 ч.
  1     0

  es gud

 • Веска Симеонова
  07.09.2016 г., 23:07 ч.
  0     0

  Но ми харесва това, което прочетох.

 • Веска Симеонова
  07.09.2016 г., 23:06 ч.
  1     0

  Толкова съм изумена, че за първи път,не мога нищо да кажа, за сега.  

 • Веска Симеонова
  07.09.2016 г., 23:02 ч.
  1     0

  Толкова съм изумена,че онемях,за първи път не знам какво да кажа.

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай