Архетипният свят на мартеницата

Информация за събитието
  • Начало: 09.02.2017 г. от: 16:00 ч.
  • Край: 09.02.2017 г. в: 18:00 ч.
  • Организатор: Семинари по Aналитичнопсихологическа Aнтропология
  • Тип събитие: Безплатно
  • Регион: София град
Запиши събитието
Добавено от:
Портал12
362 прочитания
Архетипният свят на мартеницата

Какъв е смисълът на мартеницата днес, пожелание за какво е тя – за щастие, здраве, късмет, ново начало, любов? В два семинара водещата ще се опита да обоснове идеята си, че зад привидната простота на мартеницата се крие много повече – цялостна представа на българина за първоначалото, за сътворението на космоса и човека, за връзката между човека и Бога, за безкрайността, за любовта и начините на свързване на мъжкото и женското. Водещата ще предложи аналитичнопсихологически подход към мартеницата, който ще бъде фокусиран върху символиката на различните типове мартеници и лежащите зад тях архетипи – бяло-червения цветови дипол, двойната и обикновена спирали, змията-уроборус, андрогина и свещения брак. Ще се покаже, че тези архетипи, които мартенският ритуал възкресява всяка година, отразяват различни аспекти на душата на българина и се проявяват не само вън, но и вътре, в нашите сънища.

Лекция 1. Баба Марта, бяло-червената змия, безкрайността и безсмъртието.
Тази лекция иска да отговори на въпроса за смисъла на мартенския ритуал днес. Дали от амулет, предпазващ ни от злите сили, днес тя се е превърнала в красив предмет, предназначен за украса? Водещата ще се опита да даде отговор на този въпрос, като обоснове виждането си, че мартеницата представлява жива традиция, съвкупност от архетипни образи, които живеят в душата както на традиционния, така и на съвременния българин. Ще се разгледа Баба Марта като архетипен образ на Великата майка, носителка на живота и смъртта. Ще се покаже необходимостта всяка година да се свързваме с нея, а също така и с нейната бяло-червена змия. Тази змия откриваме в микроструктурата на мартеницата, където тя съществува под формата на двойна спирала. Ще се анализира простата мартеница за ръка, като се спре на символиката на уроборуса – змията, захапала опашката си. Тази змия репрезентира първоосновата на света, на Едното, от което се появява Всичкото. Специално внимание ще се обърне и на панделката или знака за безкрайност, който откриваме на върха на всяка по-сложна мартеница. Ще бъдат разкрити внушенията на двойната спирала и панделката, които ни представят човека като безкрайно, безсмъртно и вечно същество, което се намира в процес на непрекъснато развитие и осъзнаване на Себе си. Ще се покаже още, че змията-уроборус, която виждаме в простата мартеница за ръка, съществува в сънищата на съвременните хора, които търсят своето загубено вътрешно равновесие и цялостност.

Водещ: проф. Красимира Байчинска

Вход: свободен

град София, улица "Московска" 6А, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН