Видео

Добавено от:
Упражнения Песни
07.04.2017 г.
220 гледания
0 коментара

„Обичайте всички хора като Бога, дори ако те ви нараняват и унижават.“ Махараджи

„Хората бързат, да ядат хляб, но се бавят, когато трябва да приемат Името Божие.“
МАХАРАДЖИ

На 11 Февруари 1959 Михаил Иванов заминава за Индия, където се среща с различни Учители.

На 17 Юни 1959 е неговата първа среща с Бабаджи, същия този Бабаджи, за когото Йогананда говори в своята книга „Автобиография на един йога“.
Михаил Иванов ( Брат Михаил ) е прекарал няколко дни в ашрама при Махараджи, и след това в конференцията на 14 Април 1960г. ,
на въпроса за духовното му име , Михаил Иванов отговаря:
„Кой ми e дал това ново име Омраам?
Някой по-голям от Бабаджи.“

„Обичайте всички хора като Бога, дори ако те ви нараняват и унижават. Бъдете като Ганди и Христос.“ 
Махараджи

"Ако в съвременна Европа се намериха 10 души хора, които да обичат Господа тъй с всичкото си сърце, като кажат войната да спре, ще спре. Няма 10 души. Трима души има. В Индия има един Ганди, който поддържа: Не противи се злому. Другите где са. Още двама има. 10 души трябва да има. Казвам ви, че единият е в Индия.

Ганди казва: „Ако трябва да умра от куршума на някой луд, трябва да го направя с усмивка. В мен не трябва да има гняв. Бог трябва да е в сърцето и на устните ми. 

Та казвам, в сегашния век се нуждае не от една средновековна вяра, не както са живели апостолите и не както е проповядвал Христос. Мислите ли, че днес Христос не проповядва. Че днес Христос проповядва, и в Индия има християни. Та днес Христос проповядва и в Англия, и в Америка." 
Учителя

Цитати от книгата „Чудесата на любовта“
- Аз съм Учител на всички хора.
- Аз не искам нищо, аз живея за да служа на другите.
- Аз не притежавам сила, и нямам знания.
- Аз съм бащата на светът. Целият свят е мое дете.
- Обърнете се към Бог или Хануман. Аз съм едно обикновено същество. Нищо не мога да направя.
- Обичайте всички хора като Бога, дори ако те ви нараняват и унижават. Бъдете като Ганди и Христос.

- Великите Учители нямат човешко тяло. Те са вездесъщи. Ако светията смени своята форма, не е задължително да влезе в човешко тяло. Душата e малка форма , а човешкото тяло е огромнo.
- Aбсолютна истина е необходима. Каквото кажеш, така и да живееш.
- Похот, Алчност, Гняв, Привързаност – Това са пътищата към ада.
- Привързаността е най-голямата пречка за реализация на човека.
- Служете, както Хануман служеше.
- Гледай на всички жени , като майки, служи им като твоя майка. - - - - - Когато видиш целия свят като майка, егото отпада.
- Жените стоят по-високо от йогите, ако са верни на своите съпрузи.
- Жената е змия, ти дори не трябва да я докосваш.
- Женитбата е голяма привързаност. Там ще ви трябва още повече отдаденост и дисциплина , за да сте в единство с Бога, когато сте женени.
- Няма значение дали сте женени или не , колко обичате Бога, само това е от значение.

- Ако искате да видите Бог, убийте желанията. Желанията са в ума. Когато ти имаш желание за нещо, не го прави, и то само ще си отиде. - Ако ти искаш да изпиеш тази чаша с чай, не я пий, и твоето желанието ще престане.

- Любовта е най-силната медицина. Тя е много по-силна от електричеството.
- Една жена , която живее в чистота е много повече от стотици йоги. Жените са по-отворени да обичат Бога.
- Съпругата трябва да служи на Бог , чрез съпругът си.
- Ако съпругът е щастлив. Бог е щастлив.
- Когато си мислиш за мен, Аз съм с теб.
- Работата е Бог. Работата е служене.
- Какъвто и да е вашият Учител…. веднъж след като сте го приели, за вас вече е Господаря на Господарите.
- Най-доброто служене, което може да правиш, е да мислиш за Бога. Дръж Бога в съзнанието си всяка минута.
- За да видиш Бога, ти трябва да имаш специални очи. В противен случай няма да можеш да понесеш този шок.
- На въпроса:“Как може да пречистим сърцето си?“
- Махараджи каза, „Говорете винаги Истината“.
- Вие може да ме напуснете , но аз няма да ви оставя сами. Веднъж като ви хвана, няма да ви пусна.
- Дръжте Бога в сърцето си , както пазите парите в банката.
- Парите трябва да се използват, за да се помага на хората.
- Очите на светията винаги са концентрирани върху Бога. Ако се разсее дори за минута, той ще изгуби светлината си.
- Не е нужно да се запознаеш с Учителя на физическо ниво. Учителя не е външен.

- Учителя трябва да знае всичко за теб.
- Служете на бедните и помнете Бога. Тогава ще сте едно с Христос.
- Служете на другите, хранете хората, спрете да мислите само за себеси. Всичко е едно. Не хранете лоши мисли за другите. Научете се да виждате Любовта вътре в човека.
- Почисти огледалото на твоето сърце, и ще видиш Бога.
- Най-добрата форма за поклонение пред Бога , е всяка форма.
- Който работи за Бога, неговата работа ще се свърши от самосебе си.
- Ако не можете да се обичате помежду си, не можете да осъществите целта на живота си.
- Сърцето никога не остарява.
- Всичко е временно , освен Божията Любов.
- По-добре да виждате Бог във всичко , отколкото да се опитвате да Го разберете.

- Трябва да приемете учението на Христос и да го следвате. Христос казва да бъдем като децата – никога не мисли или говори нещо , което би могло да нарани някого.
- Аз нищо не правя. Бог върши всичко.
- Махараджи каза, “Навсякъде, където погледна аз виждам Бога и за това аз винаги почитам всичко във всеки един момент.
- „Дръж ме в сърцето си.“
- Всеки е отражение на моето лицето.
- „Изчистете съзнанието си от всички светски неща. Ако не можете да контролирате ума си, как ще познаете Бог? „
- Трябва да приемате всички хора и да виждате Бога в тях. Няма нужда от други Учители.

- Махараджи каза: „Заблудата прави всичко да изглежда реално.“
- Виждайте Бога във всеки човек.
- Ако не се срещнем в човешка форма, ще се срещнем в друга.
- Дори когато някой те наранява, отвърни му с любов. Най-лошото наказание е да изхвърлиш някого вън от сърцето си…. Ти трябва да обичаш всички както Бог ги обича, и да се обичате един други. Ако не можете да се обичате помежду си , вие не можете да изпълните вашето призвание на земята.
- Страданието носи мъдрост на човека. Ти си сам с Бога , когато си болен, в крематориума или в болницата. Всеки път, когато страдате, можете да призовете Бога.

- Махараджи цитира Кабир: „Лесно е да боядисаш дрехата, но е трудно да боядисаш сърцето.“
- Когато се строеше девическо училище, Махараджи коментира: „Учете момичетата и те ще образоват обществото.“
- Вярата в парите е липса на вяра в Бога.
- Веднъж попитах, „Защо храните толкова много хора и защо с толкова много храна? Аз мога да ям няколко малки питки на ден и да живея с това.
- Махараджи отговори: „Ние имаме вътрешна жажда за храна. Ние не знаем за нея. Дори ако не чувстваш глад, твоята душа има жажда за храна. Приеми прасад!“
- Парите носят тревоги.

- Ако вие сте свободни от привързаности, вие ще живеете обикновен живот в една проста среда.
- Бог ще ви даде всичко необходимо за вашето духовно развитие. Не искайте нищо.

- Парите никога не са проблем. Трудно е правилното им използване. Парите ще дойдат лесно, ако след това се използват разумно.
- „Сърцето на светията се топи като масло. Не.
То се топи дори повече от масло. Маслото се топи само когато го сложиш близко до огъня, но сърцето на Светията се топи всеки път, когато сърцето на някого се приближи до огъня.“
- Махараджи цитира Кабир.
- Прошката е най-голямото оръжие, светията е винаги въоръжен и невъзмутим… в един миг, той може да се откаже от гнева.
- „Служи на бедните“, каза Махараджи.
„Кой е беден, Махараджи?“
„Всеки е беден преди Христос.“

- Махараджи беше седнал на стола си, гледайки към хълмовете, Той каза: „Вижте дърветата на тази планина. Кой ги полива? Кой се грижи за тях? Те са доказателството , че Бог съществува.
Веднъж едно просещо момче дойде в нашия хотел. Дадохме му храна, но момчето не си тръгваше. Накрая той поиска играчка и ние му отказахме. По-късно, Махараджи каза: „Аз дойдох до вашия хотел, но вие ме отпратихте“.

- Сидхи Ма имаше снимка на Махараджи, на която той лежи на едната си страна, положил ръка на върха на главата си. Тя каза, че това е мудра и означава: „Не се тревожи за нищо. Аз държа всичко под контрол.“

- Аз съм и тук и в Америка. Който мисли за мен, аз отивам при него.
- Промяната, е пътят в света. И ако в Кали Юга (Тъмната епоха) живота трябва да е точно такъв, нека да бъде. Освен ако не сте Господ, вие не можете да го спрете по никакъв начин, така че защо недоволствате?
- Ако си събудил твоите кундалини , (гръбначни енергии), ти можеш да отидеш в Америка без самолет.
- Светиите и птиците не трупат нищо за себе си . Светиите раздават всичко , което имат.

- Махараджи каза строго: „Всичко в този свят е привързаност. Вие още се тревожите, защото сте привързани.
- Обичай бедните. Служи им. Давай всичко на бедните. Дори дрехата си. Раздай всичко. Христос пожертва всичко , дори и тялото си.
- Истината е най-трудната Тапася. Хората ще те мразят , заради това , че казваш Истината. Те ще те обиждат. Дори може да те убият, но ти трябва да кажеш истината. Ако ти живееш в Истината, Бог ще бъде винаги до теб.
- Христос умря за Истината.

- Парите пречат. Веднъж , след като сте влезли в общение с Бог, повече няма да се нуждаете от пари.
- Раздавай парите, и цялото богатство ще е твое.
- Светията никога не приема пари.
- Всички пари в света са мои. Дори парите в Америка.
- Когато хората пушат хашиш заедно , те забравят всичко – семейство, близки, и започват да мислят, че други хора са техните най-близки братя.
- Хашиша вреди на здравето, той води човека към похот, гняв, алчност и привързаност. Той вреди на сърцето и дробовете.

- Трябва да пушиш хашиш, като Шива, само и единствено за да бъдеш с Бога. Пушенето на хашиш не е необходимо. Пушенето ви вреди. - Ефектът е много кратък и не се отразява добре върху сърцето. Предаността към Бога е пристрастяване , което трае вечно.
- LSD е добро в света, но не и в духовния свят.
- LSD ти позволява да влезеш в стаята със Христа, но след два часа трябва да излезеш от нея.

- Най-добрата медицина е да обичате Христос.
LSD не е истинското Самадхи.
- Медитирай за да издигнеш кундалини. Мисли за Бог. Кундалини веднага ще се издигнат.
- Умът винаги трябва да е ангажиран в някаква работа.
- Никога не наранявайте нечие сърце.

- „Защо ме обичаш?“ Махараджи попита момичето, „Не зная, Махараджи.“
Махараджи повтори въпроса отново и отново. Накрая той каза, „Ти ме обичаш, защото аз те обичам.

- „Ами ако се страхуваме от Бог повече отколкото го обичаме?“,
Махараджи отговори, „Страхът Господен е още едно лице на Любовта.“.
- Можех да стана велик Светия, ако не бях толкова състрадателен.

- За Учителя, да се задържи на едно място дълго време означава неприятности. Движещия се Йоги, и непрестанно течащата река… утайки и мръсотията никога не се задържат там. Ако аз остана тук, ще се образува привързаност.
- Всички жени са Майки и Сестри , и всички мъже са Бащи и Братя в Божието семейство.
- Христос и Хануман виждаха всички жени като Майки. Вие трябва да разберете Майката, за да познаете Бога.

- Необходимо е да бъдеш Брахмачария (целибат/безбрачен), но същото можеш да постигнеш, ако живееш с една жена.
- Чистата Жена, САТИ(съпругата) в един миг може да те отведе при Бог.
- Жените и златото са препятствия по пътя към Бога.
- Сексуалната енергия е силата да създадете Бога. Ако издигнете тази енергия , тогава ще се срещнете с Брахма и ще Го почувствате.

- Йога е нищо. Вие можете да постигнете много повече без нея.
Когато имаш желания, Хатха Йога няма резултат. Днес никой не знае реално какво е Хатха Йога. Тя няма да проработи с четене на книги. Те постят и използват билки.

- Всичко е Божията воля, но Мая пречи да осъзнаем, че всичко е Неговата воля. Той ни е дал очи, уши, нос, уста. Но Той също ни е дал мъдрост, да ги използваме за да намерим Бога в нас.
- Този, който познае Бога знае всичко.

- Хората бързат, да ядат хляб, но се бавят, когато трябва да приемат Името Божие.

„Канчан (злато) „, каза Махараджи и размаха пръст. Златото и сексуалните желания са двете основни неща , които пречат да намерим Бога в нас. Отново и отново Махараджи предупреждаваше за тези фатални привързаности, но колко от нас Го чуваха… ?
Махараджи често цитираше:

- Всяко действие е молитва. Всички дървета са сбъднати желания. Всичката вода е Ганг, цялата земя е Варанаси ( друго име за Бенарес ). Обичай всичко.

- Махараджи цитира: „Знанието на твоя Учител е като филтъра с който пречистваш водата.“

10-20 човека седяхме в задната част на ашрама в Каинчи, и говорехме с Махараджи. Някой каза,“Но Махараджи, кажи ни за.. “ задавайки въпрос за Бога и живота. Махараджи започваше да говори , и много скоро всички плачехме… Понякога Той говореше за Христос и започваше да плаче.

Веднъж попитаха Махараджи, как е медитирал Христос?. Махараджи седна и затвори очи за известно време. Сълзи започнаха да текат от очите му, докато стоеше в тишината. Тогава Махараджи каза: „Той изгуби себеси в океан от Любов.“.

Любовта на Махараджи към Христос беше неземна… Когато Го попитаха: „Кой беше Христос?“ Махараджи отговори:
„Той беше едно със всички същества, и Той имаше Велика Любов към всички хора по целия свят. Той беше едно с Бога.“

Ти трябва да приемеш учението на Христос и да Го следваш. Христос каза да бъдем като малко дете – никога не мисли и не говори нещо, което може да нарани някого.

Никой не вярва в Христос, но аз вярвам.

Той беше разпнат, и Неговия Дух се разпространи по целия свят. Той пожертва тялото си за Дхарма. Той никога не е умирал, Той никога не е умирал. Той е АТМАН (Душата), и живее в сърцата на всички.
Веднъж дойде едно момче и попита, „Махараджи, беше ли Исус ядосан?“

Веднага след като Махараджи чу името Исус, сълзи потекоха от очите му. Махараджи беше седнал, след като чу въпроса , Той се подпря на лакътя, в този момент сълзите му паднаха върху сърцето му. За един миг, настана пълна тишина. Махараджи ни накара да почувстваме Христос в сънанието на всеки от нас, и Той каза: „Христос никога не е бил гневен. Когато Той беше на кръста, Той чувстваше само Любов. Христос никога не е бил привързан към нищо; Той дори пожертва своето тяло.“ И в този момент всички плачеха – почувствахме в нас Страстите Христови. И изведнъж, Махараджи се изправи и каза, „Умът може да измине един милион мили в едно мигване с очи – Буда е казал това“.

- Всички религии са еднакви. Всички водят до Бог. Бог е във всички… Същата кръв тече във всеки от нас, в ръцете, краката , сърцето, всички сме едни и същи. Виждайте вички като равни , не правете разлика.
- Вие трябва да почитате Шива чрез Любовта. Рама(Бог) и Шива са едно.
Рама почита Шива, Шива почита Рама, те са едно.
- Отпращам хората от тук , защото се заражда привързване.
- Аз никога няма да позволя някой от моите хора да избяга от мен.
- Тялото е временно. Всичко е непостоянно, освен Божията Любов.
- Светиите правят духовни практики Джапа и Садхана десет хиляди години .. и само тогава те могат да имат успех в Джапа , Медитация и Йога. Но хората искат да станат мастери в Йога за 5-7 месеца.
- „Защо имаш такова его? Някой ден ти ще трябва да напуснеш този свят и да станеш едно със Земята.“

 
Все още няма коментари. Бъди първият, който ще напише коментар!

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай
Публикувай видео
  • Всички видео клипове
  • Най-нови
  • Най-гледани
  • Най-коментирани